ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Ανακοινώσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ 28-02-2014
Αποτελέσματα της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 13/9-1-2014 26-02-2014
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένα Συστήματα παραγωγής» του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. 21-02-2014
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την μονιμοποίηση του κ. Κλεφτοδήμου Αλέξανδρου, Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με εξειδίκευση στα «Πολυμέσα» 19-02-2014
Πρόσκληση στην 1η κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών 18-02-2014
Εκλογή μόνιμου μέλους Ε.Π βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών 18-02-2014
Πρόσκληση σε κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών 19-02-2014 18-02-2014
Πρόσκληση Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. 18-02-2014
Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών 2014 06-02-2014
Eκλογή - Εξέλιξη της μοναδικής υποψήφιας κας Πιτόσκα Ηλέκτρας για την πλήρωση θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Στρατηγική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σ.Δ.Ο. 23-01-2014
Πρόσκληση στην 8η κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών 18-12-2013
Αίτηση ορκωμοσίας για το Μεταπτυχιακο Πρόγραμμα Σπουδών "ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ" 13-12-2013
Oρισμός μελών για την σύνταξη γραπτής έκθεσης αξιολόγησης για την πλήρωση θέσης E.Π βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομ 11-12-2013
Πρόσκληση στην 7η κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών 10-12-2013
Πρόσκληση σε κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών 06-12-2013
Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Π βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Ρευστών” του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε 29-11-2013
Πρόσκληση στην 6η κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών 29-11-2013
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου» του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 26-11-2013
Πρόσκληση στην 5η κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών 12-11-2013
Πρόσκληση στην 4η κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών 05-11-2013