ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Προκηρύξεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 27-12-2017
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για τη μίσθωση δύο (2) απορριμματοκιβωτίων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 2018 18-12-2017
Ανάδειξη Αναδόχου/-ων για τη λειτουργία και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε Καστοριά & Γρεβενά», αριθμ. διακ. 7/2017 23-11-2017
«3η πρόσκληση σε Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για το έτος 2017, προϋπολογισμού 115.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 50053 16-11-2017
Διεθνής Ηλεκτρον. Διαγων. για την Προμήθ υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά για τα έτη 2018 και 2019», αρ. διακήρ.6/2017, αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:48765,1 16-11-2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ "Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Education Management" 27-10-2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 6189/18-10-2017 19-10-2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. 5957/10-10-2017 10-10-2017
Ανάδειξη Αναδόχου/-ων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας», αριθμ. διακ. 5/2017 06-10-2017
Επαναληπτική πρόσκληση σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για το έτος 2017, προϋπολογισμού 115.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 29-09-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΔΙΠ 28-09-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 28-09-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΤΕΠ 28-09-2017
Πρόσκληση σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για το ετος 2017, προϋπολογισμού 115.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 08-09-2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. 5178/07-09-2017 08-09-2017
Προκήρυξη εκλογών για το αξίωμα των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των αυτοδύναμων τμημάτων της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δ.Μ. 07-09-2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Π.Μ.Σ. στην ” Ανάλυση και τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων” 18-07-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΕ) 07-07-2017
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2017-18 "Διοίκηση της Εκπαίδευσης - M.Sc. in Education Management " 06-07-2017
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2017-18 "Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου - Petroleum oil and gas management and transportation M.Sc.MOGMAT" 06-07-2017