ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Προκηρύξεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη για το διάστημα από 01-05-2018 έως 30-11-2019 30-03-2018
Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για προμήθεια ανακυκλωμένου φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 29-03-2018
Συμπληρωματική προκήρυξη πρόσληψης Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 29-03-2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ. Πρωτ. 2076/20-03-2018 21-03-2018
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 2018 19-03-2018
Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για Αναγόμωση των πυροσβεστήρων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη και στη Φλώρινα 15-03-2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.1681/12-03-2018 13-03-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΤΕ 08-03-2018
Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για παροχή υπηρεσιών: α) ηλεκτρολόγου στην Κοζάνη, β) ηλεκτρολόγου στη Φλώρινα & γ) υδραυλικού στη Φλώρινα για το διάστημα από 01-04-2018 έως 30-11-2019 07-03-2018
Ανάδειξη Αναδόχου/-ων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας», αριθμ. διακ. 1/2018 06-03-2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.1125/22-02-2018 23-02-2018
Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την προμήθεια α) αποξηραμένης μηδικής & β) πρώτων υλών για την παρασκευή μιγμάτων ζωοτροφών για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 16-02-2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.795/07-02-2018 09-02-2018
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για τη συντήρηση δύο (2) ανελκυστήρων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 07-02-2018
Συμπληρωματική προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 31-01-2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.617/26-01-2018 29-01-2018
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. " Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες - Master of Arts− MA in Public Relations and Marketing with New Technologies " 24-01-2018
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Λογιστική και Ελεγκτική- MSc in Accounting and Auditing" Δ΄ Κύκλου Σπουδών 23-01-2018
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 22-01-2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προϊσταμένους Ερευνητικών Τομέων του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας 11-01-2018