ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Προκηρύξεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Προκήρυξη ΠΜΣ Ακαδημαϊκού έτους 2018-19 :Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού 13-07-2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ. 5412/12-07-2018 13-07-2018
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2018-19: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια 11-07-2018
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2018-20: Ανάλυση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων 11-07-2018
Προκήρυξη ΠΜΣ Ακαδημαϊκού έτους 2018-19 "Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος - Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection” 06-07-2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ. 4574/19-06-2018 20-06-2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ. 4379/ 11-06-2018 11-06-2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ. 4390/ 11-06-2018 11-06-2018
Ορθή Επανάληψη Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 11-06-2018
Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 08-06-2018
Πρακτικό Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Ελέγχου Υποψηφιοτήτων για την Ανάδειξη Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Κοζάνης της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 08-06-2018
Προκήρυξη Εκλογών για Το Αξίωμα Του Κοσμήτορα Της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 04-06-2018
Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για προμήθεια ανακυκλωμένου φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 2018 23-05-2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ. 3927/ 21-05-2018 22-05-2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ. 3910/18-05-2018 22-05-2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ. 3260/02-05-2018 04-05-2018
Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΥΤΕΠ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 26-04-2018
Ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των σταβλικών εγκαταστάσεων (και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών) για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα»αριθμ. διακ. 3/2018 25-04-2018
Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε Καστοριά και Γρεβενά για τα έτη 2018 και 2019», αρ. διακήρ.2/2018 20-04-2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ. 2338/29-03-2018 02-04-2018