ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Προκηρύξεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του έργου «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» με MIS 304216 29-04-2014
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού “Προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 15-04-2014
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΜΟΚΕ 15-04-2014
Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες έργων σχετικών με δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Οδηγού διεξαγωγής Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων, μέσω μετρήσεων» του έργου «Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Envi 15-04-2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15-04-2014 409 15-04-2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15-04-2014 430 15-04-2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15-04-2014 431 15-04-2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15-04-2014 429 15-04-2014
Απευθειας Προμηθειας Εξοπλισμου 09-04-2014
Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πρώτων υλών για την παρασκευή μιγμάτων ζωοτροφών για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, αριθμ. διακ. 9/2014 04-04-2014
Αποτελεσματα προσκλησης εκδήλωσης ενδιαφεροντος με αριθμ.πρωτ. 228/26-02-2014 01-04-2014
Αποτελεματα προσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ.Πρωτ.250/04-03-2014 01-04-2014
Αποτελεματα προσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ.Πρωτ.269/10-03-2014 01-04-2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27-03-2014 27-03-2014
Ανακοίνωση Απευθειας Αναθεσης Παροχης Υπηρεσιας 336 27-03-2014
Ανακοίνωση Απευθειας Αναθεσης Παροχης Υπηρεσιας 335 27-03-2014
Ανακοίνωση Απευθειας Αναθεσης Παροχης Υπηρεσιας 334 27-03-2014
Προμήθεια -με τη διαδικασία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ- εξαρτημάτων Η/Υ και δικτυακού υλικού για τις ανάγκες του ΚΥΤΕΠ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 24-03-2014
Προκήρυξη θέσεων τάκτικου εκπαιδευτικού προσωπικού 24-03-2014
Ανάδειξη Αναδόχου για τη Λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, όλων των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα - aριθμ. διακ. 8/2014 19-03-2014