ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Προκηρύξεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. " Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Ελεγχος" 18-08-2015
Πρόχειρος µειοδοτικός Διαγωνισµός για την αναθεση του έργου «Χρωματισμοί & εργασίες αποκατάστασης & συντήρησης επιφανειων των χώρων του ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη (β’ φαση) 31-07-2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη Φύλαξη χώρων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, την Καστοριά, τα Γρεβενά και την Πτολεμαΐδα, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2015 έως 31-10-2015», αριθμ. διακ. 8/2015. 28-07-2015
Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου για την καθαριότητα χώρων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, την Καστοριά, τα Γρεβενά και την Πτολεμαΐδα", αριθμ. διακ. 7/2015 27-07-2015
Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 21-07-2015
Προκήρυξη Π.Μ.Σ.:"Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου" 15-07-2015
Προκήρυξη Π.Μ.Σ."Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες " 13-07-2015
Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου για τη Φύλαξη χώρων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, την Καστοριά, τα Γρεβενά και την Πτολεμαΐδα 13-07-2015
Πρόχειρος διαγωνισμος "ανακατασκευη wc στο TEI Δυτικής Μακεδονίας 19-06-2015
Αντικατάσταση τμημάτων οδοφωτισμού - ασφαλτοστρώσεις (ΚΟΖΑΝΗ)» 19-06-2015
Προκήρυξη Μ.Π.Σ. : "ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" 16-06-2015
Προμήθεια αναλωσίμων (toner, μελάνες κ.λ.π) για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, την Καστοριά, τα Γρεβενά και την Πτολεμαΐδα, αριθμ. διακ. 5/2015 15-06-2015
Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην "Ανάλυση και τον Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων" 12-06-2015
Προμήθεια αποξηραμένης μηδικής για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα", αριθμ. διακ. 4/2015 05-06-2015
Ανάδειξη Αναδόχου για τη Φύλαξη χώρων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, την Καστοριά, τα Γρεβενά και την Πτολεμαΐδα", αριθμ. διακ. 3/2015 05-05-2015
Ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα χώρων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, την Καστοριά, τα Γρεβενά και την Πτολεμαΐδα", αριθμ. διακ. 2/2015 05-05-2015
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχερήσεων (M.B.A.) 10-03-2015
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" 04-03-2015
Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, αριθμ. διακ. 1/2015 10-02-2015
Μίσθωση δύο απορριμματοκιβωτίων για λογαριασμό του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 10-02-2015