ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Προκηρύξεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των σταυλικών εγκαταστάσεων (και λοιπών συναφών εργασιών) του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα», αριθμ. διακ. 7/2016 23-05-2016
Προκήρυξη ΠΜΣ 2016-17: "Τραπεζική και Χρηματοοικονομική" 23-05-2016
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2016-17:"Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος" 16-05-2016
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2016-17:“Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων” 16-05-2016
Μίσθωση 150 κλινών σε ένα ή δύο ή τρία ακίνητα (ελάχιστης δυναμικότητας 50 κλινών) για τη στέγαση φοιτητών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στην Κοζάνη για διάστημα από 01-09-2016 έως 30-06-2018», αριθμ. διακ. 6/2016 11-05-2016
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των σπουδαστών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, την Καστοριά, τα Γρεβενά & την Πτολεμαϊδα, αρ. διακήρ. 5/2016 26-04-2016
Προκήρυξη θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού 2016 19-04-2016
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για τα έτη 2016 & 2017», αριθμ. διακ. 4/2016 04-04-2016
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια α) αποξηραμένης μηδικής & σανού και β) πρώτων υλών για την παρασκευή μιγμάτων ζωοτροφών συνολικού προϋπολογισμού 30.065,00 € με Φ.Π.Α.,για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 18-03-2016
Πρόχειρος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και εξοπλισμού όλων των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Καστοριά και τα Γρεβενά», αριθμ. διακ. 2/2 10-02-2016
Προκήρυξη Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 02-02-2016
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Π.Μ.Σ.) «M.Sc. in Education Management» 26-01-2016
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για τη «Μίσθωση δύο (2) απορριμματοκιβωτίων για λογαριασμό του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη» 22-01-2016
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, την Καστοριά και τα Γρεβενά για το έτος 2016» 18-11-2015
Προκήρυξη εκλογών για την θέση του Προέδρου του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 29-10-2015
Προκήρυξη εκλογών για την θέση του Προέδρου του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας 26-10-2015
Προκήρυξη θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού 30-09-2015
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. " Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων " 28-08-2015
Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η 1ου κύκλου Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “"Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια" (MSc in Renewable Energy Sources & Buildings Energy Management) 24-08-2015
Προκήρυξη Π.Μ.Σ.στον " Σχεδιασμό Προϊόντων και Συστημάτων” (Master of Science - MSc in Product Design and Systems) 19-08-2015