ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Προκηρύξεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Συμπληρωματική προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 03-03-2017
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 02-03-2017
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανακυκλωμένου φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 15-02-2017
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Συμπλέγματος Εικονοποίησης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 14-02-2017
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την Συντήρηση δύο (2) ανελκυστήρων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 14-02-2017
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού 2017 08-02-2017
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 06-02-2017
Συμπληρωματική προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών Συνεργατών κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 02-02-2017
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για τη Μίσθωση δύο (2) απορριμματοκιβωτίων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 25-01-2017
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2017 "Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες " 18-01-2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού» 22-12-2016
Ανάδειξη Αναδόχου για τη λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και εξοπλισμού όλων των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας α)στην Καστοριά και β) στα Γρεβενά για το 2017», αριθμ. διακ. 10/2016 05-12-2016
Βελτίωσεις περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Δυτ Μακεδονίας (Κοζάνη) 01-12-2016
Εργασίες Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα. 18-11-2016
Ανοικτός Τακτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την καθαριότητα χώρων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως 30-06-2017, προϋπολογισμού 78.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», αριθμ. διακ. 9/2 15-11-2016
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 14-11-2016
Προκήρυξη Θέσης Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 24-10-2016 26-10-2016
Στεγανοποίηση εγκαταστάσεων - θερμομόνωση δωμάτων φοιτητικών εστιών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 14-10-2016
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εργασίες συντηρήσης κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας στην Φλωρινα 27-09-2016
Παράταση υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ:" Μηχατρονική" 23-09-2016