Στην Καστοριά

727x318-kastoria-slide

Οι εγκαταστάσεις του ιδρύματος βρίσκονται στην περιοχή Φούρκα της Καστοριάς και αποτελούνται από δυο κτίρια. Στο ένα στεγάζονται οι Διοικητικές υπηρεσίες του Παραρτήματος του οποίου οι χώροι καταλαμβάνουν συνολική έκταση 3.177 m2.Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αμφιθέατρο δυναμικότητας 450 θέσεων και δυο μικρά της τάξεως των 106 θέσεων το καθένα. Στον ίδιο όροφο (ισόγειο) βρίσκονται τα γραφεία της Γραμματείας του Παραρτήματος, η αίθουσα του Μεταπτυχιακού, το Γραφείο των Συνεργατών Καθηγητών, τα γραφεία της  Διοικητικής Υποστήριξης του Παραρτήματος, της Γραμματείας Εξυπηρέτησης κοινού που εξυπηρετεί τα αιτήματα των φοιτητών και η Βιβλιοθήκη.

Τα εργαστήρια και οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στο δεύτερο κτίριο συνολικής έκτασης 2.778 m2.

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

https://informatics.teiwm.gr/

 

Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου

https://intrade.teiwm.gr

 

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

https://dmc.teiwm.gr/