ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Ίδρυμα

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι σημαντικότερες ημερομηνίες στην ιστορία και εξέλιξη του Ιδρύματος έχουν ως εξής:

1976 Ίδρυση ΚΑΤΕ Κοζάνης

 • Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι,

 • Μηχανικοί Αυτοκινήτων

 • Στελέχη Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων.

 

1977 Μετατροπή σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε

1983 Ίδρυση ΤΕΙ Κοζάνης με ενσωμάτωση των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας

 • Σ.Τ.Ε.Φ. Τμήματα Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Οχημάτων.

 • Σ.Δ.Ο.   Τμήμα Λογιστικής.

 • Σ.Τ.Ε.Γ. Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, και Ζωικής Παραγωγής

1996 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού,  στη Σ.Τ.Ε.Φ. 

Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου  με έδρα την Καστοριά.

1999 Μετονομασία σε ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στην Καστοριά

 • Τμήμα  Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικού Ελέγχου στην Φλώρινα

 • Τμήμα Ορυχείων μετονομάζεται σε Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος.

2000 Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στη Σ.Τ.Ε.Φ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών στη Σ.Δ.Ο.

2003 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  Ιδρύεται το Παράρτημα Γρεβενών με το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία 

2004 Ιδρύεται το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Παράρτημα Καστοριάς.

2005 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Μηχατρονική 

2008 Ιδρύονται και λειτουργούν για πρώτη φορά

 • Τμήμα Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)

 • Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Γρεβενά)

 • Τμήμα Επιχείρησης Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (Γρεβενά)

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΒΑ) στο Παράρτημα Καστοριάς με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Ternopil της Ουκρανίας

2012 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με νέες Τεχνολογίες.

2013 Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ αποκτά τη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2015 Ιδρύονται και λειτουργούν νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Λογιστική και Ελεγκτική

 • Ανάλυση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

 • Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων

 • Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος

 • Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια

 • Διοίκηση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου

2015 Θεσμοθετείται μέρος των ερευνητικών εργαστηρίων του Ιδρύματος