Συμπληρωματική προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών Συνεργατών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την Κοζάνη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διάρκειας ενός εξαμήνου (Χειμερινό Εξάμηνο – Εαρινό Εξάμηνο).

 

Προκήρυξη