Προκήρυξη θέσης τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού 2016

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και   ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων με χρήση μικροεπεξεργαστών / μικροελεγκτών κι έμφαση στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής»

 

Προκήρυξη