Μεταπτυχιακά

Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 

https://biomed.teiwm.gr/

 

 

https://informatics-msc.teiwm.gr/

 

 

 

https://kastoria.teiwm.gr/prmarketingmaster/

 

 http://af.teiwm.gr

 

 http://mogmat.teiwm.gr

 

http://kastoria.teiwm.gr/manedu

 

 

http://mechatronics.teiwm.gr

 

 Master of Arts− MA in Public Relations and Marketing with New Technologies

 http://prmarketing.teiwm.gr

 

http://mba.teiwm.gr

 

 

 

http://mle.teiwm.gr

 

 

http://weld-ndt.teiwm.gr

 

 

http://msc-pds.teiwm.gr

 

 

http://mbf.teiwm.gr

 

http://grad-food.teiwm.gr

 

 

http://crop-cert.teiwm.gr

 

 

http://ape.teiwm.gr

 

 

          Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies and Systems Security

http://informatics-msc.teiwm.gr

 

            Master in business Administration – MBA in Management Information Systems

https://ba-g.teiwm.gr/