ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Παράρτημα Διπλώματος

DSL logoΤο Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, και δίδεται αυτόματα και δωρεάν σε κάθε φοιτητή κατά την αποφοίτησή του.

Το T.E.I. Δυτικής Μακεδονίας είναι το πρώτο ίδρυμα στην Ελλάδα που άρχισε να εκδίδει το Παράρτημα Διπλώματος τον Φεβρουάριο του 2004.

Το Παράρτημα Διπλώματος (ΠΔ) είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που προσαρτάται στον τίτλο σπουδών που εκδίδει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στη βελτίωση της «διαφάνειας» διεθνώς και στη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.). Είναι σχεδιασμένο για να παρέχει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του πλαισίου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που κατονομάζεται στον πρωτότυπο τίτλο στον οποίο αποδίδεται αυτή η επισύναψη. Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε αξιολογικές κρίσεις, δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση. Πρόκειται για ένα ευέλικτο, μη δεσμευτικό μέσο που έχει σχεδιαστεί για να εξοικονομηθεί χρόνος, χρήματα και φόρτος εργασίας. Είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες.

Το ΠΔ εκδίδεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με το τελικό υπόδειγμα που έχει εκπονήσει μετά από δοκιμές μια κοινή ομάδας εργασίας αποτελούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την UNESCO. Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελείται από οκτώ τμήματα.

1. Στοιχεία ταυτότητας κατόχου του τίτλου

2. Πληροφορίες που προσδιορίζουν το δίπλωμα

3. Πληροφορίες για το επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων

4. Πληροφορίες για το περιεχόμενο και τα εξαγχθέντα αποτελέσματα

5. Πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμότητα των επαγγελματικών προσόντων

6. Πρόσθετες πληροφορίες

7. Πιστοποίηση του Παραρτήματος

8. Πληροφορίες για το εθνικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες και στα οκτώ τμήματα. Όταν δεν παρέχονται πληροφορίες, θα πρέπει να εξηγείται ο λόγος.

Η περιγραφή του εθνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης εντός του οποίου το άτομο που κατονομάζεται στον πρωτότυπο τίτλο αποφοίτησε πρέπει να επισυνάπτεται στο ΠΔ. Η περιγραφή αυτή παρέχεται από τα Εθνικά Κέντρα Πληροφόρησης για την Αναγνώριση (NARIC) και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: www.enic-naric.net

Το  Παράρτημα Διπλώματος προσφέρει στους φοιτητές;

· Ένα πτυχίο που είναι πιο ευανάγνωστο και εύκολα συγκρίσιμο στο εξωτερικό.

· Μια ακριβή περιγραφή της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας τους και των προσόντων που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

· Μια αντικειμενική περιγραφή των επιτευγμάτων και της επάρκειάς τους.

· Ευκολότερη πρόσβαση στις ευκαιρίες εργασίας ή σε περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό.

· Ενισχύει την απασχολησιμότητά τους.

Το Παράρτημα Διπλώματος στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;

 • Διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων.

 • Προστατεύει την εθνική / ιδρυματική αυτονομία, ενώ προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο το οποίο είναι αποδεκτό σε όλη την Ευρώπη.

 • Προωθεί κρίσεις για τα προσόντα τα οποία μπορούν να γίνουν κατανοητά σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αυξάνει την προβολή του ιδρύματος στο εξωτερικό.

 • Προάγει την απασχολησιμότητα των αποφοίτων τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • Βοηθά την εξοικονόμηση χρόνου, δεδομένου ότι παρέχει τις απαντήσεις σε πολλές επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις προς τις διοικητικές υπηρεσίες ιδρυμάτων σχετικά με το περιεχόμενο και τη δυνατότητα διεθνούς αξιοποίησης των διπλωμάτων.

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι απαραίτητο στους αποφοίτους καθότι καθώς νέα προσόντα πολλαπλασιάζονται σε όλο τον κόσμο και οι χώρες αλλάζουν συνεχώς τα συστήματα επαγγελματικών προσόντων και εκπαιδευτικών δομών υπό την επίδραση των ταχέων οικονομικών, πολιτικών και τεχνολογικών αλλαγών, ένας αυξανόμενος αριθμός μετακινούμενων πολιτών επιδιώκουν τη δίκαιη αναγνώριση των προσόντων τους. Η μη αναγνώριση και η κακή αξιολόγηση των προσόντων είναι πλέον ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Εφόσον τα αρχικά διαπιστευτήρια από μόνα τους δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες, είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί το επίπεδο και η λειτουργία ενός τίτλου χωρίς λεπτομερή, κατάλληλη εξήγηση.

Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις καθώς:

 • Προωθεί τη διαφάνεια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 • Μπορεί να παρουσιάζει τις συνεχείς αλλαγές στα επαγγελματικά προσόντα.

 • Βοηθά την κινητικότητα, την πρόσβαση και τη δια βίου μάθηση.

 • Προωθεί δίκαιες και έγκυρες κρίσεις σχετικά με τα προσόντα.

Πηγή:  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm