ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων του πρωτογενούς τομέα της αγροτικής παραγωγής, όπως και των μονάδων τυποποίησης και μεταποίησης.

Κύριος στόχος της Σχολής είναι η καλλιέργεια, η ανάπτυξη και η προώθηση του σύγχρονου τρόπου άσκησης της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας, με την παραγωγή (μέσω της έρευνας) και διάδοση (μέσω της εκπαίδευσης) της απαραίτητης επιστημονικής γνώσης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.