Εκπαίδευση

lab tean3

Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την πτυχιακή εργασία αντιστοιχούν διδακτικές μονάδες. Ο συνολικός αριθμός, το περιεχόμενο, και οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες των μαθημάτων αποφασίζονται από τις γενικές συνελεύσεις των τμημάτων.

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη η προηγούμενη επιτυχής παρακολούθηση τυχόν προαπαιτούμενων μαθημάτων.

Μετά την λήξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου ακολουθούν δυο εξεταστικές περίοδοι. Τα εργαστηριακά μαθήματα εξετάζονται κατά την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου.

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων που καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών, επιτυχής εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης

O συνολικός αριθμός διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι 240.