Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Έχει έδρα την Κοζάνη και είναι συνδεδεμένο με το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Αυτοδιοικείται στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού του.

Το Κ.Τ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας:

http://www.ktedm.gr/