ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Χρωματισμοι και Εργασιες Αποκαταστασης Και Συντηρησης Επιφανειων Των Χωρων Του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονιας Στην Κοζανη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Χρωματισμοι Και Εργασιες Αποκαταστασης Και Συντηρησης Επιφανειων Των Χωρων Του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονιας Στην Κοζανη», με προϋπολογισμό 60.000,00€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα και ΦΠΑ).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του ιδρύματος www.teikoz.gr και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα του ιδρύματος, Κοίλα Κοζάνης - 3ο χλμ Εθνικής Οδού Κοζάνης-Φλώρινας (Τεχνική Υπηρεσία), μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461040161 (εσωτ. 258), φαξ επικοινωνίας 2461041381, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κυρατζής Ιωάννης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του ιδρύματος, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3669/2008.

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξίαδιαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην A1 και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ».

5. Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο που να περιέχει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο ΜΕΕΠ.
 • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ότι:
  • Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση.
  • Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής ασφάλισης.
  •  Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή των φόρων.
  • Δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιβλήθηκε ποινή που στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.
  • Έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωση προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι μέλος.
  • Δεν έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νομίμου ορίου.
  • Ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των τευχών του διαγωνισμού.

6. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα προσκομιστεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) – ΚΑΕ 9322-9. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

8. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμουύ θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ.

9. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

Διαβάστε όλα τα δικαιολογητικά

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Δρ Ασημόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής