Σχολές και Τμήματα

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 90 (ΦΕΚ Α 130/5-6-2013) αποτελείται από 4 Σχολές:

 1. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.) με έδρα την Κοζάνη και Τμήματα στις πόλεις της Κοζάνης και της Καστοριάς eng lab

 2. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) με έδρα τα Γρεβενά και Τμήματα στις πόλεις των Γρεβενών και της Κοζάνης

 3. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π) με έδρα και Τμήματα στην Πτολεμαΐδα

 4. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Σ.ΤΕ.ΓΕ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.) με έδρα και Τμήματα στη Φλώρινα

Στις τέσσερις Σχολές του Ιδρύματος λειτουργούν συνολικά 11 Τμήματα:

Σ.Τ.Ε.Φ.

 1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ στην Κοζάνη. http://ee.teiwm.grlab

 2. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, στην Κοζάνη. http://env-pol.teiwm.gr

 1. Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ στην Κοζάνη. http://me-id.teiwm.gr

 1. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (με κατευθύνσεις: 1.Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ, 2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ, 3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ) στην Καστοριά. http://informatics.teiwm.gr

 2. Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ στην Καστοριά. http://dmc.teiwm.gr

Σ.Δ.Ο.

 1. Διοίκησης Επιχειρήσεων (με κατευθύνσεις 1. Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2. Μάρκετινγκ) στην Κοζάνη.libr koz http://ba-k.teiwm.gr

 2. Διοίκησης Επιχειρήσεων στα Γρεβενά. http://ba-g.teiwm.gr

 1. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Κοζάνη http://af.teiwm.gr

 2. Διεθνούς Εμπορίου στην Καστοριά http://intrade.teiwm.gr

Σ.Ε.Υ.Π.

 1. Τμήμα Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) http://mw.teiwm.gr

Σ.ΤΕ.ΓΕ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.agro

 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (με κατευθύνσεις 1. Φυτικής Παραγωγής, 2. Ζωικής Παραγωγής, 3.Αγροτικής Οικονομίας, 4. Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων) στη Φλώρινα http://agrotech.teiwm.gr