Τηλεκπαίδευση e-Class

Στα πλαίσια του προγράμματας Κοινωνία της Πληροφορίας αναπτυχθηκε η υπηρεσία της Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό να ενισχύσει τον τρόπο διδασκαλίας των καθηγητών και μάθησης από την πλευρά των σπουδαστών.

Η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης e-Class αποτελεί την πρόταση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της κλασσικής διδασκαλίας και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

http://eclass.teikoz.gr/