Βιβλιοθήκη

Panorama 2.resized

Η κεντρική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος στεγάζεται στο κτίριο του ΚΤΕ στην Κοζάνη. Βιβλιοθήκη υπάρχει επίσης στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στη Φλώρινα, την Καστοριά και τα Γρεβενά.

Στους χώρους της Βιβλιοθήκης υπάρχουν εγκατεστημένοι υπολογιστές όπου οι φοιτητές έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλες τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους :

Ηλεκτρονική πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης στο http://library.teiwm.gr/