High quality education

High quality education

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

The Institutions Head quarters in Kozani

The Institutions Head quarters in Kozani

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Specification and innovation

Specification and innovation

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

TEI oF Western Macedonia in Grevena

TEI oF Western Macedonia in Grevena

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Student’s welfare

Student’s welfare

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

TEI oF Western Macedonia in Florina

TEI oF Western Macedonia in Florina

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Library

Library

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

TEI oF Western Macedonia in Kastoria

TEI oF Western Macedonia in Kastoria

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Graduation ceremony

Graduation ceremony

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Technological Research Centre (TRC) of W. Macedonia

Technological Research Centre (TRC) of W. Macedonia

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

 • High quality education

  High quality education

 • The Institutions Head quarters in Kozani

  The Institutions Head quarters in Kozani

 • Specification and innovation

  Specification and innovation

 • TEI oF Western Macedonia in Grevena

  TEI oF Western Macedonia in Grevena

 • Student’s welfare

  Student’s welfare

 • TEI oF Western Macedonia in Florina

  TEI oF Western Macedonia in Florina

 • Library

  Library

 • TEI oF Western Macedonia in Kastoria

  TEI oF Western Macedonia in Kastoria

 • Graduation ceremony

  Graduation ceremony

 • Technological Research Centre (TRC) of W. Macedonia

  Technological Research Centre (TRC) of W. Macedonia

Diploma Supplement

The Diploma Supplement is being issued both in English and Greek, and it is given automatically and free of charge to every student upon graduation.

The Western Macedonia University of Applied Sciences is the first institution in Greece that started issuing the Diploma Supplement in February 2004.

First Cycle Degree Programmes DS Sample

What is the Diploma Supplement?

DSL logoThe Diploma Supplement (DS) is a document attached to a higher education diploma aiming at improving international 'transparency' and at facilitating the academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value-judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. It is a flexible non-prescriptive tool which is designed to save time, money and workload. It is capable of adaptation to local needs.

The DS is produced by national institutions according to a template that has been developed by a Joint European Commission - Council of Europe - UNESCO working party that tested and refined it. The DS is composed of eight sections

 1. Information identifying the holder of the qualification
 2. Information identifying the qualification
 3. Information on the level of the qualification
 4. Information on the contents and results gained
 5. Information on the function of the qualification
 6. Additional information
 7. Certification of the Supplement
 8. Information on the national higher education system

Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

A description of the national higher education system within which the individual named on the original qualification graduated has to be attached to the DS. This description is provided by the National Academic Recognition Information Centers (NARICs) and is available on the website: www.enic-naric.net

What it is not?

 • It is not a Curriculum Vitae
 • It is not a substitute for the original qualification or a transcript
 • It is not an automatic system that guarantees recognition.

What does the Diploma Supplement offer to students?

 • A diploma that is more readable and easily comparable abroad
 • A precise description of their academic career and the competencies acquired during the study period
 • Objective description of their achievements and competencies
 • An easier access to opportunities of work or further studies abroad
 • It fosters their employability.

What does the Diploma Supplement offer to higher education institutions?

 • It facilitates academic and professional recognition, thus increasing the transparency of qualifications
 • It protects national/institutional autonomy while offering a common frame which is accepted all over Europe
 • It promotes informed judgements about qualifications that can be understood in another educational context.It raises the visibility of the institution abroad
 • It promotes the employability of their graduates at national and international level
 • It helps saving time since it provides the answers to a lot of recurrent questions put to administrative services in institutions about the content and portability of diplomas.

Why is the Diploma Supplement needed?

New qualifications proliferate worldwide and countries are constantly changing their qualification systems and educational structures under the impact of rapid economic, political and technological change. An increasing number of mobile citizens are seeking the fair recognition of their qualifications. The non-recognition and poor-evaluation of qualifications is now a global problem. Since original credentials alone do not provide sufficient information, it is very difficult to gauge the level and function of a qualification without detailed appropriate explanation.

The Diploma Supplement is a response to these challenges since:

 • It promotes transparency in higher education
 • It accommodates rapid changes in qualifications
 • It aids mobility, access and lifelong learning
 • It promotes fair and informed judgements about qualifications.

Source : http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm

 

 

Diploma Supplement Label DSL logo

ECHE 2014-2020 ECHEsm

News

Mar
29

Information event for the programme Erasmus+ in Florina on Wednesday the 29 March

Mar
29

‘Poetry in my mother tongue’. Monday 20th of March at TEI WM.

Mar
29

Large participation in the ‘blood donation’ event at TEIWM.

Nov
8

The distribution of academic books for the winter semester of the academic year 2016-2017 for the students of TEI WM has began

Nov
8

Welcoming the 1st year students of the Department of Agricultural Technology

Nov
8

“IEEE Day”, Kastoria, 19/10/2016

Nov
8

Welcoming ceremony for the 1st year students of the Department of Accounting and Finance (photos)

myTEIWM BANNER

Διαφήμιση ΠΜΣ ΤΕΙ ΔΜ

 

Events

goTEIWM BANNER

Academic calendar 2017-2018Calendar

banner OpenCourses 250x95

EJMEE 

super

finerpol


Erasmus Spirit at our Institution!
Ready to live it with us?