ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Μητρώα Εκλεκτόρων

Μητρώα συγκρότησης  11μελών εκλεκτορικών σωμάτων εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Αρ. απόφασης Συγκλήτου: 20/29-10-2018, θέμα 10o)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 21/15-11-2018)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 7/08-03-2017)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 3/14-02-2018)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 3/18

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 7/08-03-2017)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) (Απόφαση Συγκλήτου 8/25-04-2018)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) (Απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 4/26-02-2018)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 3/14-02-2018)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 3/18

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

 • Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου (Απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 7/08-03-2017)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 7/08-03-2017)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 • Τμήμα Μαιευτικής (Απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 7/08-03-2017)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 


 

Τα μητρώα των μελών των ειδικών επταμελών επιτροπών εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών του ΤΕΙ ΔΜ καταρτίστηκαν και επικαιροποιήθηκαν βάση των εγγεγραμμένων καθηγητών και επιστημόνων του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ και επικυρώθηκαν ως εξής:

 • Το υπ. αρ. πρακτ. Συγκλήτου 10/21-5-2014 θέμα 10ο
 • Σ.Δ.Ο.: απ. πρακτ. Συγκλήτου 9/13-4-2016 θέμα 17ο
 • Σ.ΤΕ.Φ.: απ. πρακτ. Συγκλήτου 10/24-4-2016 θέμα 5ο
 • Σ.ΤΕ.Γ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.: απ. πρακτ. Συγκλήτου 10//24-4-2016 θέμα 4ο και αρ. πρακτ. Συγκλήτου 29/21-12-2016 θέμα 16ο
 • Σ.Ε.Υ.Π.: απ. πρακτ. Συγκλήτου 10/24-4-2016 θέμα 15ο

 

Τα μητρώα έχουν ως εξής:

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΙ ΔΜ

ΜΗΤΡΩΟ_ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_ΜΕΛΩΝ__ΑΠΕΛΛΑ_ΤΕΙ_ΔΥΤ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΜΗΤΡΩΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ_ΗΜΕΔΑΠΗΣ__10-14

 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ/ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ-ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 • Τμήμα Μαιευτικής

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ