Άθληση Πολιτισμός

 

 

ΠΟ

 

968S7857.resized

Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων αναγνωρίζοντας την ανάγκη των φοιτητών για έκφραση, δημιουργία, εθελοντισμό και πολιτιστική δράση ενθάρρυνε ταυτόχρονα με τις δράσεις των αθλητικών ομάδων και τη δημιουργία εθελοντικών - πολιτιστικών ομάδων το Σεπτέμβρη του 2004 στην Κοζάνη, ενώ στο Παράρτημα στη Φλώρινα οι ομάδες χορού και θεάτρου δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια.

 

HPIM4885

Στόχοι των πολιτιστικών ομάδων:

 

Οι ομάδες πολιτιστικής δράσης των φοιτητών είναι :

Ομάδες στήριξης: 

Οι ομάδες αυτές συντονίζονται από άτομα της ακαδημαϊκής κοινότητας με εμπειρία και γνώση στα επιμέρους αντικείμενα.