ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1997. Είναι ένας θεσμός που λειτουργεί με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Οι βασικοί του στόχοι είναι:

 • να διευκολύνει την επαγγελματική αποκατάσταση και την ακαδημαϊκή εξέλιξη των αποφοίτων ΤΕΙ

 • να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην επιλογή του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού

 • να αποτελέσει ένα μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους παραγωγικούς φορείς.

Το Γραφείο Διασύνδεσης εξυπηρετεί

 • Τους φοιτητές και αποφοίτους πτυχιούχους των ΤΕΙ

 • Τις επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Συνεταιρισμούς και τις Δημόσιες Υπηρεσίες

 • Τους Φορείς/ Οργανισμούς που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των επιχειρήσεων (Επιμελητήρια, Επαγγελματικές Ενώσεις ΟΑΕΔ κλπ)

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές & οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ μπορούν να ενημερωθούν

 • για διαθέσιμες θέσεις εργασίας

 • για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, εξειδίκευσης, συνεχούς κατάρτισης καθώς και για προσφερόμενες υποτροφίες

 • για τα επαγγελματικά δικαιώματα τους

 • για τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, για τη διαδικασία της συνέντευξης, κ.λ.π

 • για τα προγράμματα Συμβουλευτικής υποστήριξης που υλοποιεί το Γραφείο Διασύνδεσης

 • για θέματα πρακτικής άσκησης

Οι παραγωγικοί και κοινωνικοοικονομικοί φορείς μπορούν να πληροφορηθούν:  

 • για τις ευκαιρίες πρόσληψης αποφοίτων των ΤΕΙ σε μόνιμη βάση ή και φοιτητών στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης

 • για επιχειρησιακές ευκαιρίες εξέλιξης, για Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 • για θέματα τεχνολογικής έρευνας και υποστήριξης που παρέχεται από τα εργαστήρια του Ιδρύματός μας

Για την επίτευξη των στόχων του το Γραφείο Διασύνδεσης διαθέτει: 

 • εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με τους σπουδαστές & απόφοιτους όσο και με τις επιχειρήσεις

 • κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή

 • υπηρεσία πληροφόρησης και ηλεκτρονικής αναζήτησης για θέματα εργασίας - Μεταπτυχιακών - Υποτροφιών και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.

 • ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που τροφοδοτούνται συνεχώς

Χώροι και Ωράρια

 Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ: 

 • Στην Κοζάνη (Κεντρικό Γραφείο)

 • Στη Φλώρινα

 • Στην Καστοριά

Οι χρήστες του Γραφείου Διασύνδεσης (απόφοιτοι και φοιτητές ΤΕΙ και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό του και να ζητούν πληροφορίες ή βοήθεια για οποιονδήποτε τομέα τους ενδιαφέρει. Το Γραφείο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο από Δευτέρα - Παρασκευή, 9:00 - 14:00

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν δωρεάν τις διευκολύνσεις του Γ.Δ, τη βιβλιοθήκη, τις ηλεκτρονικές βάσεις κοινής χρήσης, τις δυνατότητες πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις δεδομένων μέσω διαδικτύου, τα προγράμματα συμβουλευτικής, σχεδιασμού σταδιοδρομίας, κλπ.

Επικοινωνία

Κοζάνη
Κοίλα 50100 Κοζάνη
Τηλ.: 24610 68095
Fax : 24610 28311
e-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα:  http://career.teiwm.gr

 Φλώρινα
Τέρμα Κοντοπούλου
53100 Φλώρινα
Τηλ/ Fax 2385054651
e-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Καστοριά
Περιοχή Φούρκα
52100 Καστοριά
Τηλ 2467087182
Fax 2467087063
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Γρεβενά
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
51100 Γρεβενά
Τηλ. 2462061616
Fax 2462087692
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.