Προσκλήσεις ορκωμοσίας τμημάτων ΣΤΕΦ Κοζάνης 30-11-2018

Επισυνάπτονται οι προσκλήσεις ορκωμοσίας τμημάτων ΣΤΕΦ Κοζάνης, στις 30-11-2018.

 

Πρόσκληση Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Πρόσκληση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Πρόσκληση Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης