Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για: Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης συστήματος θέρμανσης μικρού αμφιθεάτρου – Συντήρηση κλιματιστικών για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΡΜ.ΜΙΚΡΟΥ ΑΜΦΙΘ.