Φοιτητική Μέριμνα

sl1

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι φοιτητές είναι παράλληλα  εργαζόμενοι, έρχεται να αντιμετωπίσει η παρεχόμενη φοιτητική μέριμνα. Βασικός σκοπός είναι να δοθούν από την πολιτεία όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις στους ίδιους τους φοιτητές, ώστε να βρίσκουν λύσεις που θα τους ανακουφίζουν από τα εκάστοτε προβλήματά τους και να μπορούν έτσι να ασχοληθούν απερίσπαστοι με το έργο των σπουδών τους.

http://teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=168&lang=el