ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Πρόσκληση στην 8η κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών 2017

Κάνουμε γνωστό ότι την 27-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για τις παρακάτω επιτροπές:

 

 1. Ορισμός Επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών (τακτικών και διεθνών) για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018.
 2. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) υλικών και εργασιών για το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, την Καστοριά, τα Γρεβενά και την Πτολεμαΐδα για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018.
 3. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) πετρελαιοειδών για το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, την Καστοριά, τα Γρεβενά και την Πτολεμαΐδα για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018.
 4. Ορισμός Επιτροπών Τριμελών (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για τη διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018.
 5. Ορισμός Τριμελών Επιτροπών Παραλαβής (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, των ειδών/εργασιών που προκύπτουν έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών πρέπει να είναι διάφορα από τα μέλη των Επιτροπών Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών.
 6. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για τη διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018.
 7. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη), των ειδών/εργασιών έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών πρέπει να είναι διάφορα από τα μέλη των Επιτροπών Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών.
 8. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) υλικών και εργασιών αντικειμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018.
 9. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για τη διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών αντικειμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018.
 10. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη), των ειδών/εργασιών έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών αντικειμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών πρέπει να είναι διάφορα από τα μέλη των Επιτροπών Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών.

 

                                                                                                 Ο  Πρύτανης του Τ.Ε.Ι.

                                                                                                Δρ. Ασημόπουλος Νικόλαος