«3η πρόσκληση σε Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για το έτος 2017, προϋπολογισμού 115.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 50053

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 3η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.pdf