Διεθνής Ηλεκτρον. Διαγων. για την Προμήθ υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά για τα έτη 2018 και 2019», αρ. διακήρ.6/2017, αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:48765,1

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (6-2017).pdf