Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 6189/18-10-2017

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έξι (6) εξωτερικούς συνεργάτες  με αντικείμενο απασχόλησης «Λειτουργία γραφείων πρακτικής» της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»

 Κατεβάστε το Αρχείο πρόσκλησης στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ