ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΔΙΠ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ για τη
συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας».

 

Προκήρυξη