ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Διοικητικών
Υπαλλήλων για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του ΤΕΙ Δυτ.
Μακεδονίας».

 

Προκήρυξη