ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΤΕΠ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ για τη

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας».

 

Προκήρυξη