Πρόσκληση σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για το ετος 2017, προϋπολογισμού 115.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

 

Διαβάστε την πρόσκληση