Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. 5178/07-09-2017

«Tεχνική υποστήριξη - Διαχειριστική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας».