Προκήρυξη εκλογών για το αξίωμα των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των αυτοδύναμων τμημάτων της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δ.Μ.

Εκλογές την 17η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη για το αξίωμα των Προέδρων και των
Αναπληρωτών Προέδρων των παραπάνω τμημάτων της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας,
με διετή θητεία, από την ανάληψη των καθηκόντων τους που άρχεται στις 1 Δεκεμβρίου
2017. Τυχόν επαναληπτικές εκλογές θα διενεργηθούν την 18η Οκτωβρίου 2017 ημέρα
Τετάρτη.

 

Προκήρυξη